Προσανατολισμός

Ετικέτες

Ο προσανατολισμός είναι ένας τρόπος ώστε να βρίσκουμε το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα σημεία του ορίζοντα
 
(Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση).


Κάθε χάρτης είναι προσανατολισμένος, δηλαδήδείχνει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.


Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε
 τα σημεία του ορίζοντα:
α) Με τη βοήθεια του ήλιου
Αν το πρωί τεντώσουμε το δεξί χέρι μας προς το μέρος που ανατέλλει ο ήλιος, βρίσκουμε την Ανατολή. Στο αριστερό μας χέρι είναι η Δύση. Το πρόσωπό μας κοιτάει τότε προς το Βορρά και η πλάτη μας είναι στραμμένη προς το Νότο.


β) Με τη βοήθεια της εκκλησίας
Τα ιερά των εκκλησιών κτίζονται πάντα προς την Ανατολή.


γ) Με την πυξίδα
Ένα όργανο που μας βοηθάει να προσανατολιστούμε είναι η πυξίδα.
Η μαγνητική βελόνα της πυξίδας (το χρωματιστό άκρο)
δείχνει πάντα το Βορρά.

αναδημοσίευση από το ιστολόγιο Παιδίον Τόπος

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...