Παίξε με τα σημεία του ορίζοντα

Ετικέτες , ,

Παιχνίδι με τα σημεία του ορίζοντα Προσανατολισμός

Οδήγησε το αυτοκίνητο με τα σημεία του ορίζοντα! 
Ο στόχος είναι να πας το αυτοκίνητο στο αγοράκι!
 
 
Πηγή: ιστολόγιο αταξήα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...