Γλωσσοδέτες

Ετικέτες


Για προσπαθήστε να πείτε τους πιο κάτω γλωσσοδέτες:


Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. 
γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;

Μια τίγρη με τρία τιγράκια.


Κουκιά βραστά, σκαστά, σπαστά,
με τη βραστή, σκαστή, σπαστή κουτάλα.

Μια πάπια, μα ποια πάπια; Μια πάπια με παπιά.

Ανέβηκα στη τζιτζιριά, στη μιτζιριά,
στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά
να φάω τα τζίτζιρα, τα μίτζιρα 
τα τζιτζιμιτζιχότζιρα 
και με βρήκε ο τζίτζιρας 
ο τζιτζιμιτζιχότζιρας 
και μου φαγε τα τζίτζιρα, τα μίτζιρα, 
τα τζιτζιμιτζιχότζιρα.Σκουληκομερμηγκότρυπα
με τα σκουληκομερμηκόπουλά σου.
Έρχεται ο κότσυφας, ο μότσυφας 
με τα κοτσυφομοτσυφοπαιδόπουλά του. 

Της καρέκλας το ποδάρι 
ξεκαρεκλοποδαρώθηκε.


Ανεβαίνω, κατεβαίνω,

μπαινοβγαίνω,
ανεβομπαινοβγαινοκατεβαίνω.

Πέμπτη, πέφτει ο πεύκος κάτω.


Βρίσκω τις πόρτες κλειδωτές, κλειδωμένες 
και κλειδαμπαρωμένες.
Άσπρο χαρτί και ξέξασπρο 
και ξέξασπρο μελάνι 
και ξέξασπρη γραμματική, 
έξασπρο γράμμα κάνει.Καπνός παντοπάκαπνος
με τα παντοπαγκαπνούθκια του.


Έπεψε με η μάνα μου στη σιγδινιά, 
στη μιγδινιά, στη σιγδομιγδοκόκκονα. 
Πούγκα παμπακόπουγκαν,

πουγκίν παμπακοπούγκιν.


Η συκιά μας η διπλή,
η διπλογυριστή, 
κάνει τα σύκα τα διπλά, 
τα διπλογυριστά. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...