Εργασίες για το σπίτι για την Πέμπτη 22/11/2012

Ετικέτες

Γλώσσα

  • σελ. 55, Ανάγνωση τη δεύτερη παράγραφο.
  • σελ 55 αντιγραφή κι ορθογραφία την τελευταία πρόταση  της 2ης παραγράφου.

Μαθηματικά

  • Φυλλάδιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...