Ταξινόμηση λέξεων ανάλογα με τη συλλαβή τονισμού

Ετικέτες

εκτύπωση εδώ
Παρακάτω παρατίθεται το φυλλάδιο που δόθηκε στους μαθητές σαν εργασία για την Παρασκευή 5/10/2012.
Μπορείτε να εκτυπώσετε το φυλλάδιο ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ δίπλα =>

Προσοχή : Δυο λέξεις στο φυλλάδιο εμφανίζονται κομμένες. Οι λέξεις είναι: "νερό" και "ουρανός"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...