Μετράω τις συλλαβές των λέξεων

Ετικέτες

εκτύπωση εδώ
Παρακάτω παρατίθεται το φυλλάδιο που δόθηκε στους μαθητές σαν εργασία για την Τετάρτη 3/10/2012.
Μπορείτε να εκτυπώσετε το φυλλάδιο ή να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, κάνοντας κλικ δίπλα =>
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...