Εργασίες για το Σαββατοκύριακο

Ετικέτες

Παρακάτω παρατίθενται οι εργασίες που δόθηκαν σήμερα Παρασκευή 21/9/2012 για τη Δευτέρα 24/9/2012Γλώσσα

Από το Τετράδιο εργασιών της γλώσσας (Τ.Ε.) σελ. 9  (όλες τις λέξεις χωρίς όμως το χωρισμό σε συλλαβές)


 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...