Χρήσιμο προγραμματάκι για την γλώσσα

Ετικέτες ,

Ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Αποτελεί το συνοδευτικό λογισμικό για τα σχολικά εγχειρίδια της πρώτης και της  δευτέρας τάξης και είναι σε διαδικτυακή μορφή. Συμπληρώστε ένα ψευδώνυμο ή πατήστε ένα γράμμα από το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  δίπλα και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...