Εργασίες για το σπίτι 19/9/2012

Ετικέτες

Σήμερα Τετάρτη 19/9/2012 δόθηκαν οι παρακάτω ασκήσεις για το σπίτι:

Γλώσσα
  • Αντιγραφη (Χ3) και ορθογραφία τα έντονα γράμματα του ποιήματος σελ. 15.
  • Ανάγνωση: Απ΄ το σημεί του ποιήματος που λέει "Έρχομαι μαζί...." μέχρι το τέλος του ποιήματος
  • Άσκηση 2 σελ 8 από το Τετράδιο Εργασιών (Τ.Ε.) της γλώσσας.

Μαθηματικά

  • Άσκηση   γ. σελ. 9 από το Τ.Ε. μαθηματικών
  • Φυλλάδιο μαθηματικών


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...