Εργασίες για το σπίτι 17/9/2012

Ετικέτες

Γλώσσα

  • Αντιγραφή και ορθογραφία τα σημειωμένα στο βιβλίο στις σελίδες 12-13
  • Το ποίημα της σελίδας 13 απ' έξω.

Μαθηματικά

  • Άσκηση στο τετράδιο των μαθηματικών

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...